Дніпровський ліцей № 129 Дніпровської міської ради

 

Методична діяльність

   Вирішення завдань та проблем з оновлення змістовних та технологічних аспектів освітнього процесу спеціалізованої школи ФМП вимагає ефективної діяльності методичної служби, яка створює науково-методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє впровадженню нових технологій, стимулює розвиток педагогічної творчості.

     Освітня реформа значно змінила систему методичної роботи в школі. Головною метою цієї роботи є забезпечення підвищення професійної компетентності вчителів та приведення її у відповідність з метою діяльності школи. Науково-методичне забезпечення повинно не стільки вдосконалювати освітній процес, сприяти розвитку особистості вчителя, а в решті решт – сприяти особистісному розвитку учнів. А тому пріоритетами науково-методичної роботи в СШ № 129 ФМП являються:

  • Переорієнтація навчально-виховного процесу на інноваційні методи, залучення вчителів та учнів до дослідницької діяльності: прагнення оволодіти дослідницькими методами, педагогічною прогностикою, засобами передбачення результатів педагогічного впливу, проектування розвитку особистості вихованців.
  • Поглиблене опанування новими інформаційними технологіями.
  • Психологізація навчально-виховного процесу, опанування педагогами сучасних психолого-педагогічних діагностик вивчення особистості, надання консультативної допомоги батькам, учням у самопізнанні, саморозвитку та самореалізації.
  • Здійснення інноваційного підходу до підвищення методологічного потенціалу членів колективу; розроблення авторських навчально-методичних комплексів (програм, посібників), організація інноваційної перепідготовки вчителів, стимулювання їхньої творчості.
  • Створення умов для інтелектуального, комунікативного, морального естетичного та фізичного самовираження особистості школярів.
  • Підтримання та розвиток творчої направленості учнів в усіх сферах діяльності

           Завданнями науково-методичної роботи з педагогічними кадрами є:

-          формування цілісної і ціннісної єдності педагогічного колективу;

-          подолання труднощів та стимулювання досягнень вчителів у професійній діяльності;

-          науково-методична підготовка кадрів до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.