КЗО "Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міської ради

 

Звіт директора про роботу школи в 2019-2020 н. р.

Вступна частина

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи направляв свою діяльність на реалізацію мети, визначеної новим Законом України «Про освіту», – всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. У своїй діяльності ми керувалися основними нормативними документами: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державними стандартами початкової загальної освіти (Постанова КМУ від 21.02.2018 р № 87), Державними стандартами базової та повної загальної середньої освіти (Постанова КМУ від 23.11.2011 р № 1392) ішими нормативними актами.

Однією з провідних цілей діяльності школи в 2019-2020 навчальному році стала робота щодо реалізації державної концепції Нової української школи. На досягнення поставленої цілі були спрямовані основні напрямки діяльності: удосконалення надання освітніх послуг, становлення моральної і громадянської позиції школярів та набуття досвіду суспільно-корисної громадянської діяльності, створення умов для виконання мовного законодавства, формування культури здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

1. Організаційні питання навчального року

2019-2020 навчальний рік – це рік продовження роботи щодо формування патріотичних якостей школярів нашого навчального закладу. Головним в цьому напрямку була робота над завершенням ІІІ, формувального, етапу Всеукраїнського експерименту за темою «Психолого-педагогічні умови формування державницької відповідальності в учнів спеціалізованої профільної школи» (наказ МОНУ від 04.03.2016 р. № 220). 

На проведених семінарах, педрадах обговорювалися питання створення умов щодо реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, методологічні засади роботи вчителя в новій українській школі, психологічні джерела виховної майстерності, спілкування з позицій позитивного мислення, вікова трансформація розвитку особистості у виховному контексті та ін.

Значною фігурою в школі є вчитель. Саме його професіоналізм, вміння будувати відносини як з учнями, так і з батьками в чому визначають результативність роботи школи.

У 2019-2020 навчальному році навчальний процес здійснювали 61 педагог. З них:

- 40 має вищу категорію,

- 2 першу категорію,

- 4 вчителі другої категорії,

- 14 спеціалістів,

- 29 «учителів-методистів»,

- 8 «старших вчителів».

В атестації 2020 взяли участь 11 працівників школи. Відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду підтверджена бібліотекарю Безрукавій Н.В. та вчителю початкових класів Морозовій Н.Б. Присвоєна перша кваліфікаційна категорія учителю фізкультури Лебідь О. Я. та учителю української мови та літератури Остапенко С. В.; друга кваліфікаційна категорія – учителю англійської мови Миронюк І. Ю. Атестаційна комісія ІІ рівня департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради присвоїла педагогічні звання «учитель-методист» учителям вищої категорії Майтак С. І. та Гамрекелі Ю. З. Відповідність раніше присвоєному званню «старший учитель» підтверджена Морозовій Н. Б. Раніше присвоєним вищій кваліфікаційній категорії та педагогічним званням «учитель-методист» відповідають вчителі Любченко О. В. (російська мова та література), Лазаренко К. М. (початкові класи), Шаталова С. А (українська мова та література). та Правденко В. Г. (математика).

 

2. Забезпечення обов'язкової освіти

На початок 2019-2020 навчального року в школі навчалося 962 учні. Було укомплектовано 33 класи із середньою наповнюваністю 29,2 учнів.

У 2019-2020 навчальному році було випущено 98 учнів базової школи. З них продовжать навчання в двох 10 класах нашого навчального закладу 59 учнів. Решта стане учнями 10-х класів інших шкіл та в ВНЗ I-II рівня акредитації м. Дніпра. Результат навчання в школі ІІ ступеня виглядає наступним чином:

 • високий рівень – 3 учні (3%)
 • достатній рівень – 27 учнів (28%);
 • середній рівень – 57 учнів (58%),
 • низький рівень – 11 учнів (11%)

З 29 випускників школи III ступеня жоден не отримав золоту або срібну медаль. Успішність навчання виглядає наступним чином:

 • високий рівень – 0 учнів (0%);
 • достатній рівень – 18 учнів (62%);
 • середній рівень – 11 учнів (38%),
 • низький рівень – 0 учнів (0%)

 

3. Організація навчально-виховного процесу

Пріоритетами в організації навчально-виховного процесу незмінно залишалися демократизація, гуманізація, диференціація навчання.

Структура навчального року була витримана згідно тієї, що визначена навчальним планом закладу. Відбувалось призупинення навчального процесу для різних класів у лютому 2020 року у зв’язку із епідемією на грип та ГРВІ, а з 12.03.2020 із-за пандемії на коронавірус  COVID-19 заклад перейшов на дистанційну форму роботи.

Режим роботи школи, навчальний план, календарно-тематичне планування – вся робота здійснювалася згідно з вимогами чинного законодавства.

 

4. Результативність роботи закладу

4.1. Імідж закладу

Надважливою в 2019-2020 навчальному році була робота над формуванням позитивного іміджу школи, спрямованого на підвищення ефективності освітнього процесу, через оптимальне упровадження інноваційних педагогічних технологій, розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників та учнів.

З цією метою були запроваджені такі заходи.

В управлінні інноваційними процесами:

 • упроваджені в освітній процес такі педагогічні експерименти, як «Психолого-педагогічні умови формування державницької відповідальності в учнів профільної школи», «Інтелект України», навчальна програма з інфо-медійної грамотності «Вивчай та розрізняй»;
 • освітній процес відбувався на основі таких освітніх технологій: класична традиційна класно-урочна; особистісно-орієнтована; проектного навчання; науково-пошукового навчання; інтерактивна; рівнева диференціація; модульного навчання; індивідуалізації навчання; дистанційного навчання; здоров’язберігаюча; ІКТ;
 • упроваджувались нові та модернізовані форми й методи управлінської діяльності: науковий підхід до управління (системний, програмно-цільовий, гуманістичний); ІКТ; робота мікрогруп та предметних кафедр; модернізація структури методичної ради (створення центру експериментальної роботи, моніторингових досліджень); державно-громадські форми управління (Рада школи, Піклувальна рада);
 • упроваджувався системний підхід до управління якістю освіти через комплексний моніторинг якості освіти (аналіз ресурсів закладу; оцінка діяльності вчителів та учнів; оцінка рівня сформованості ключових компетентностей), а також атестацію вчителів, аналіз ДПА та ЗНО, проведення соціологічних досліджень серед батьків, аналіз звернень.

В оновленні змісту освіти:

 • створена освітня програма, як основа організації освітнього процесу спеціалізованої профільної школи (протокол педагогічної ради від 30.08.20019 № 1);
 • модернізоване програмне забезпечення освітнього процесу відповідно до освітньої програми, Державних стандартів, Концепції НУШ;
 • розпочате упровадження STEAM-освіти – створення лабораторії Мехатроніки;
 • створені умови для дистанційного навчання (Інтернет-послуги, розробка програмно-методичного забезпечення).

В удосконаленні інформаційного простору:

 • проведено інтеграцію інформаційних технологій в освітній процес (всі навчальні кабінети під’єднані до бездротової мережі Інтернет, обладнані комп’ютерною технікою, уроки проводяться із комп’ютерною підтримкою);
 • упроваджені в освітній процес навчальні програми з ІКТ-підтримкою;
 • проведено адаптацію та застосовувати дистанційні форми навчання;
 • упроваджена навчальна програма з інфо-медійної грамотності «Вивчай та розрізняй»;
 • підвищена ІКТ-компетентність педагогів;
 • проводиться системна робота над обладнанням предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням.

 

4.2. Результати ДПА та ЗНО

У 2019-2020 навчальному році ДПА для 4-х, 9-х класів було скасовано (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році».)

Результати ДПА та ЗНО випускників старшої школи буде отримано та проаналізовано після їх проведення (оголошення результатів відбудеться не пізніше 29.07.2020).

 

4.3. Результати олімпіад та інтелектуальних конкурсів

Якості навчання в багатьом сприяють численні інтелектуальні конкурси та олімпіади, які надають талановитим та обдарованим дітям можливості розвитку своїх академічних та творчих здібностей, а також сприяють підвищенню рівня педагогічної майстерності вчителів.

У 2019-2020 навчальному році в міських олімпіадах школа виборола 13 призових місць:

Предмет

Результат участі

Всього переможців та призерів

 

 

 

Російська мова

ІІІ (2)

2

Математика

ІІ (1), ІІІ (1)

2

Фізика

ІІІ (2)

2

Географія

ІІІ (1)

1

Астрономія

ІІІ (1)

1

Праця

І (3)

3

Мистецтво

І (2)

2

Переможців та призерів підготували вчителі: Любченко О.В., Рябишева В.Л., Сесь Н.В., Кривуля В.В., Гамрекелі Ю.З., Білик Н.В., Шеремет І.К.    

У 2019-2020 навчальному році була продовжена робота учнів у Малій академії наук України (МАН). Так два учні 11-А класу – Мамонов В. та Шибка І. – стали переможцями IV етапу цього конкурсу в номінації «Космічні програми людства».

Традиційно високими були результати участі наших дітей в інтелектуальних конкурсах Всеукраїнського та Міжнародного рівнів: «Колосок», «Бобер», «Кенгуру», «Левеня» тощо.

 

5. Виховна робота

Виховна робота у школі була підпорядкована єдиній меті – розвитку творчих здібностей, дитячої активності та самостійності, формуванню всебічно розвинутої особистості.

Тема виховної роботи школи «Формування цінностей школярів як складової моральної компетенції».

Пріоритетними напрямками виховної роботи в 2019-2020 навчальному році було національно-патріотичне виховання.

Основні цілі та завдання виховної діяльності школи.

1. Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України,   державної символіки .

2. Формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю.

3. Виховання громадянина з демократичним світоглядом, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури як свого народу так і інших етносів.

4. Формування моральної активності особистості, проявів чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; протистояти виявам несправедливості, жорстокості.

5. Формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я, формування навичок здорового способу життя.

Протягом І півріччя діти подорожували у світі важливих справ, відвідували театри, музеї, бібліотеки, для них були організовані екскурсії, проводилися тематичні тижні та місячники, в ході яких відбувались цікаві заходи.

Новацією цього навчального року стала активна участь батьків в організації та проведенні шкільних заходів. Так, дуже яскравими та дійсно незабутніми стали свята до Дня працівника освіти, Дня козацтва, Геловіна,  Дня народження школи, Різдва та Нового року, 8 Березня.