КЗО "Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міської ради

 

Звіт директора про роботу школи в 2018-2019 н. р.

Вступна частина

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив школи направляв свою діяльність на реалізацію мети, визначеної новим Законом України «Про освіту», – всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. У своїй діяльності ми керувалися основними нормативними документами: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державними стандартами початкової загальної освіти (Постанова КМУ від 20.04.2011 р № 462), Державними стандартами базової та повної загальної середньої освіти (Постанова КМУ від 23.11.2011 р № 1392), Концепцією загальної середньої освіти.

Однією з провідних цілей діяльності школи в 2018-2019 навчальному році стала робота щодо підготовки до реалізації державної концепції Нової української школи. На досягнення поставленої цілі були спрямовані основні напрямки діяльності: удосконалення надання освітніх послуг, становлення моральної і громадянської позиції школярів та набуття досвіду суспільно-корисної громадянської діяльності, створення умов для виконання мовного законодавства, формування культури здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

1. Організаційні питання навчального року

2018-2019 навчальний рік – це рік продовження роботи щодо формування патріотичних якостей школярів нашого навчального закладу. Головним в цьому напрямку була робота над ІІІ, формувальним, етапом Всеукраїнського експерименту за темою «Психолого-педагогічні умови формування державницької відповідальності в учнів спеціалізованої профільної школи» (наказ МОНУ від 04.03.2016 р. № 220). 

Також, у 2018-2019 н. р. робота колективу школи була спрямована на реалізацію ІІІ, етапу єдиної методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». На проведених семінарах, педрадах обговорювалися питання створення умов щодо реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, методологічні засади роботи вчителя в новій українській школі, психологічні джерела виховної майстерності, спілкування з позицій позитивного мислення, вікова трансформація розвитку особистості у виховному контексті та ін

Головною фігурою в школі був і залишається вчитель. Саме його професіоналізм, вміння будувати відносини як з учнями, так і з батьками в чому визначають результативність роботи школи.

У 2018-2019 навчальному році навчальний процес здійснювали 61 педагог. З них:

- 40 має вищу категорію,

- 2 першу категорію,

- 4 вчителі другої категорії,

- 14 спеціалістів,

- 29 «учителів-методистів»,

- 8 «старших вчителів».

В атестації 2019 взяли участь 17 вчителів школи. Самойленко І.О. встановлена перша кваліфікаційна категорія, вчителю англійської мови Зубковій К.Л. – друга кваліфікаційна категорія. Підтверджений 11-й тарифний розряд та присвоєно звання «старший учитель» учителю української мови та літератури Бінецькій І.В., підтверджений 11-й тарифний розряд та педагогічне звання старший учитель вчителям початкових класів Нестерено І.В. та Заєць О.М. Учитель математики Смикова Т.Г. підтвердила вищу кваліфікацій категорію. Встановлена вища кваліфікаційна категорія учителю початкових класів Мамоновій С.О. та учителю математики Зімовець М.С. Учителю географії Кривулі В.В. підтверджена вища кваліфікаційна категорія та присвоєне педагогічне звання «старший учитель». Підтвердили вищу категорію і звання «вчитель-методист» наступні вчителі: Саєнко О.В., Михайліва Т.В., Бардашевська О.І., Кондратенко В.Б., Жук О.Б., Котова І.Я., Шеремет І.К. та Білик Н.В.

 

2. Забезпечення обов'язкової освіти

На початок 2018-2019 навчального року в школі навчалося 952 учні. Було укомплектовано 33 класи із середньою наповнюваністю 28,8 учнів. На кінець року контингент учнів складав 949 чол.

У 2018-2019 навчальному році було випущено 76 учнів базової школи. З них продовжили навчання в профільному фізико-математичному 10 класі нашого навчального закладу 28 учнів. Решта стали учнями 10-х класів інших шкіл та в ВНЗ I-II рівня акредитації м. Дніпра. Результат навчання в школі ІІ ступеня виглядає наступним чином:

 • достатній рівень – 26 учнів (34%);
 • середній рівень – 45 учнів (59%),
 • низький рівень – 5 учнів (7%)

З 26 випускників школи III ступеня жоден не отримав золоту або срібну медаль. Успішність навчання виглядає наступним чином:

  • високий рівень – 2 учні (8%);
  • достатній рівень – 7 учнів (27%);
  • середній рівень – 13 учнів (50%),
  • низький рівень – 4 учні (15%)

  Аналіз вступу випускників 2019 року:

  • ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 24
  • ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1
  • не вступили до вищів – 1

  Серед тих, хто вступив на навчання в ВНЗ

  • поступили на бюджет – 13
  • поступили на контракт – 12

 

3. Організація навчально-виховного процесу

Пріоритетами в організації навчально-виховного процесу незмінно залишалися демократизація, гуманізація, диференціація навчання.

Структура навчального року була витримана згідно тієї, що визначена листом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2018 р. № 063-7622. Відбувалось призупинення навчального процесу для різних класів у листопаді 2018 р. та січні 2019 р. у зв’язку із епідемією на грип та ГРВІ.

Режим роботи школи, навчальний план, календарно-тематичне планування – вся робота здійснювалася згідно з вимогами чинного законодавства.

 

4. Результативність навчально-виховного процесу

4.1. Результати ДПА та ЗНО

На сьогодні одним з основних показників результативності роботи навчального закладу, показником освітньої компетентності випускників є зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2018-2019 навчальному році ДПА для 11 класів проводилось у формі ЗНО.

Випускники школи отримали такі результати:

Предмет

2017-2018 н. р.

2018-2019 н. р.

Динаміка якості

н

с

д

в

усп.

як

н

с

д

в

усп.

як

Українська мова

2

31

45

22

98

69

0

35

38

27

100

65

-4%

Математика

3

50

25

22

97

47

0

24

43

33

100

76

+29%

Історія України

0

60

32

8

100

40

0

14

72

14

100

86

+46%

Англійська мова

9

9

46

36

91

82

0

22

56

22

100

78

-4%

Біологія

0

33

17

50

100

67

0

100

0

0

100

0

-67%

Фізика

0

33

33

33

100

67

0

57

29

14

100

43

-24%

Географія

0

73

27

0

100

27

0

50

50

0

100

50

+23%

         З результатів ЗНО школа показала такі результати:

 

Навчальний предмет

% тих, хто не склав

Набрали 160 та більше балів

Українська мова та література

0%

38,5%

Історія України

0%

30%

Математика

0%

57,2%

Фізика

12,5%

25%

Хімія

0%

100%

Біологія

0%

33.3%

Географія

0%

0%

Англійська мова

0%

40%

 

4.2. Результати олімпіад та інтелектуальних конкурсів

Якості навчання в багатьом сприяють численні інтелектуальні конкурси та олімпіади.

У 2018-2019 навчальному році в міських олімпіадах школа виборола 18 призових місць:

Предмет

Результат участі

Всього переможців та призерів

Українська мова

ІІІ (1)

1

Російська мова

ІІ (1)

1

Математика

ІІІ (5)

5

Фізика

ІІІ (1)

1

Географія

ІІІ (1)

1

Астрономія

ІІІ (1)

1

Праця

ІІ (2), ІІІ (2)

4

Музика

І (1)

1

Переможців та призерів підготували вчителі: Мерікова С.П., Демченко Л.В., Правденко В.Г., Смикова Т.Г., Сесь Н.В., Кривуля В.В., Гамрекелі Ю.З., Білик Н.В., Шеремет І.К.    

Із 36 переможців району 15 – це учні 129-ї школи.

Другий рік поспіль вчитель початкових класів Михайліва Т.В. проводить ґрунтовну роботу, за підсумком якої учениця 4-А класу Русакова Марія стала переможцем міського та обласного рівнів міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.

Незмінно високими були результати участі наших дітей в інтелектуальних конкурсах Всеукраїнського та Міжнародного рівнів: «Колосок», «Бобер», «Кенгуру», «Левеня» тощо.

 

4.3. Науково-дослідницька діяльність учнів

Необхідно зазначити, що в 2018-2019 н. р. були внесені інноваційні зміни  в організацію науково-дослідницької діяльності школярів. Крім роботи в науковому товаристві «Світанок», в якому школярі працюють за власним бажанням до дослідницької діяльності були залучені всі учні фізико-математичних 8-11 класів. Враховуючи задачі, які поставлені перед освітою державною концепцією Нова українська школа, в рамках вивчення профільних дисциплін (математика, фізика) учням було запропоновано провести дослідницьку роботу (або підготувати проект) основними вимогами до яких було:

 • відповідність програмовому матеріалу;
 • практичне застосування набутих знань.

Захист дослідницьких робіт відбувся наприкінці семестрів, для чого вчителями-предметниками були внесені певні зміни в календарне планування. Презентація кращих робіт відбулось під час науково-практичної конференції учнів 7-11 класів. Величезна зацікавленість школярів до представлених робіт підтвердила правильність обраної інновації, тому робота буду упроваджена в освітню діяльність закладу. 

Неможливо не відмітити результативність роботи учня 10-А класу Шибки Ігоря, який у 2018-2019 н. р. здобув перемогу Всеукраїнському конкурсі зі STEAM-освіти, а також численні перемоги у різноманітних інтелектуальних конкурсах.

 

5. Виховна робота

Виховна робота у школі була підпорядкована єдиній меті – розвитку творчих здібностей, дитячої активності та самостійності, формуванню всебічно розвинутої особистості.

Тема виховної роботи школи «Формування цінностей школярів як складової моральної компетенції».

Пріоритетними напрямками виховної роботи в 2018-2019 навчальному році було національно-патріотичне виховання.

Основні цілі та завдання виховної діяльності школи.

1. Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України,   державної символіки .

2. Формування громадянина-патріота України, підгтовленого до життя з високою національною свідомістю.

3. Виховання громадянина з демократичним світоглядом, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури як свого народу так і інших етносів.

4. Формування моральної активності особистості, проявів чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; протистояти виявам несправедливості, жорстокості.

5. Формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я, формування навичок здорового способу життя.

Протягом року діти подорожували у світі важливих справ, відвідували театри, музеї, бібліотеки, для них були організовані екскурсії, походи.

У цьому навчальному році проводилися тематичні тижні та місячники, в ході яких проходили цікаві заходи:

 • «Символи моєї Батьківщини»,
 • «Екологічна безпека серед нас».
 • «Сам удома: безпека твоєї оселі»,
 •  «У небезпечних місцях. Ігри у небезпечних місцях»,
 •  «Евакуація  з приміщення школи»,
 •  «Веселі старти»,
 •  «Козацькі розваги»,
 • «Веселий гарбуз»,
 •  акція «Годівничка»,
 • операція «Клумба» ,
 •  «Увага! Діти на дорозі! »,
 • «За здоровий спосіб життя!»,
 • акція «Тепло наших сердець»,
 •  «З днем ​​народження, школо!»,
 •  «З Україною в серці»,
 • «Слава українському війську»,
 • «Відкрий для себе Україну»,
 • «Флешмоб українських вишиванок» та ін.

Учні школи взяли участь в різних позашкільних заходах: конкурсах фізкультхвилинках, виставках малюнків, конкурсах малюнків на асфальті, фотовиставках, змаганнях, вікторинах, презентаціях тощо.

Найяскравішими загальношкільними заходами в цьому році стали свято Першого дзвоника, День вчителя, День народження школи, День Святого Миколая, новорічна казка, конкурси, вікторини, святкові концерти до Дня Захисника України, 8 Березня, Дня пам’яті та примирення, свято Останнього дзвоника. Незабутнім в пам'яті випускників залишиться Випускний вечір.

 

6. Матеріально-технічна база

Протягом 2018-2019 навчального року була проведена серйозна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи. За підтримки Піклувальної ради школи, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради було зроблене наступне:

1. Проведено поточний ремонт:

- кабінетів: початкової школи (№ 200, 206, 207); музики (№ 217), української мови  (№ 305),

- їдальні.

         2. Проведено косметичний ремонт :

- кабінетів з основ наук №№ 105, 208, 209, 210, 213, 214, 300, 301, 307, 315. 

- сходів ганку школи;

- рекреації І поверху.

3. Замінений лінолеум в кабінеті початкової школи № 215.

         4. Придбано та встановлені металопластикові вікна в кабінети математики №№ 301 та 307.

5. Придбано:

- меблі для навчальної та методичної літератури в кабінет початкових класів № 206,

- столи, стільці, меблі для методичної літератури в кабінет музики № 217.

6. Оновлено меблі в їдальні.

        7. Проведено:

            -  промивку (продувка) трубопроводів внутрішньої системи опалення,

            -  перевірку та прочищення димових та вентиляційних каналів,

            - вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

          8. Проведено перезарядку вогнегасників (23 шт.).

          9. Придбано:

            -  миючі та дезінфікуючі засоби,

            - інвентар для прибирання.